Γιατί όλα ξεκινούν με ένα χαμόγελο!
International Member American Association of Orthodontists
 • Κατηγορίες ορθοδοντικών προβλημάτων - ορολογία

  Ο τεχνικός όρος για την περιγραφή των δοντιών και των γνάθων που δεν ταιριάζουν σωστά είναι ανωμαλία σύγκλεισης. Οι ανωμαλίες των δοντιών μπορούν να εμφανίζονται ανεξάρτητα ή να συνυπάρχουν με ανωμαλίες των γνάθων (σκελετικές ανωμαλίες)
  Υπάρχουν 3 βασικές κατηγορίες ανωμαλιών σύγκλεισης:

  Στην Ιη Τάξη τα δόντια των δυο γνάθων βρίσκονται σε σωστή μεταξύ τους σχέση αλλά έχουν συνωστισμό ή διαστήματα (αραιά) ή είναι γενικά ακανόνιστα.
  Στην ΙΙη Τάξη τα επάνω δόντια ή/και η γνάθος φαίνονται να βρίσκονται πιο μπροστά από τα κάτω.
  Στην ΙΙΙη Τάξη τα κάτω δόντια η/και η γνάθος φαίνονται να είναι πιο μπροστά από τα επάνω.

  Οριζόντια πρόταξη: ορίζεται ως η απόσταση μεταξύ των άνω και κάτω δοντιών μετρημένη στο οριζόντιο επίπεδο. Είναι θετική όταν τα επάνω πρόσθια δόντια ευρίσκονται μπροστά από τα κάτω και αρνητική (σταυροειδής σύγκλειση) όταν τα κάτω πρόσθια δόντια συγκλείνουν μπροστά από τα επάνω.

  Υπερσύγκλειση (κάθετη πρόταξη ή επικάλυψη): τα πρόσθια δόντια της άνω γνάθου καλύπτουν στο κλείσιμο τα κάτω πολύ περισσότερο από 1-2 χιλιοστά που είναι το κανονικό.  Αυτό έχει ως συνέπεια τις περισσότερες φορές να τραυματίζονται τα ούλα που βρίσκονται πίσω από τα πάνω δόντια στην περιοχή που τα κάτω έρχονται και τα κτυπούν. Σ’αυτή την περίπτωση αναφερόμεθα σε τραυματική σύγκλειση.

  Χασμοδοντία: τα δόντια της άνω γνάθου δεν έχουν επαφή με τα δόντια της κάτω γνάθου στο κλείσιμο. Μπορεί να εμφανίζεται ως πρόσθια όταν παρατηρείται στα πρόσθια δόντια ή οπίσθια όταν τα πίσω δόντια δεν έρχονται σε επαφή είτε στη μια πλευρά είτε και στις δυο.

  Προγναθισμός: Στον προγναθισμό εκτός από τα δόντια συμμετέχουν και τα οστά των γνάθων στο σύνολό τους. Όταν μια γνάθος προβάλλει έντονα προς τα εμπρός σε σύγκριση με την άλλη και τον υπόλοιπο σκελετό του κρανίου τότε μιλάμε για προγναθισμό.

  Οπισθογναθισμός: Είναι η αντίστροφη κατάσταση του προγναθισμού κατά την οποία μια γνάθος υστερεί σε προβολή σε σύγκριση με την άλλη και τον υπόλοιπο σκελετό του κρανίου.

  Ο τεχνικός όρος για την περιγραφή των δοντιών και των γνάθων που δεν ταιριάζουν σωστά είναι ανωμαλία σύγκλεισης. Οι ανωμαλίες των δοντιών μπορούν να εμφανίζονται ανεξάρτητα ή να συνυπάρχουν με ανωμαλίες των γνάθων (σκελετικές ανωμαλίες)
  Υπάρχουν 3 βασικές κατηγορίες ανωμαλιών σύγκλεισης:
  Στην Ιη Τάξη τα δόντια των δυο γνάθων βρίσκονται σε σωστή μεταξύ τους σχέση αλλά έχουν συνωστισμό ή διαστήματα (αραιά) ή είναι γενικά ακανόνιστα.
  Στην ΙΙη Τάξη τα επάνω δόντια ή/και η γνάθος φαίνονται να βρίσκονται πιο μπροστά από τα κάτω.
  Στην ΙΙΙη Τάξη τα κάτω δόντια η/και η γνάθος φαίνονται να είναι πιο μπροστά από τα επάνω.
  Οριζόντια πρόταξη: ορίζεται ως η απόσταση μεταξύ των άνω και κάτω δοντιών μετρημένη στο οριζόντιο επίπεδο. Είναι θετική όταν τα επάνω πρόσθια δόντια ευρίσκονται μπροστά από τα κάτω και αρνητική (σταυροειδής σύγκλειση) όταν τα κάτω πρόσθια δόντια συγκλείνουν μπροστά από τα επάνω.
  Υπερσύγκλειση (κάθετη πρόταξη ή επικάλυψη): τα πρόσθια δόντια της άνω γνάθου καλύπτουν στο κλείσιμο τα κάτω πολύ περισσότερο από 1-2 χιλιοστά που είναι το κανονικό. Αυτό έχει ως συνέπεια τις περισσότερες φορές να τραυματίζονται τα ούλα που βρίσκονται πίσω από τα πάνω δόντια στην περιοχή που τα κάτω έρχονται και τα κτυπούν. Σ’αυτή την περίπτωση αναφερόμεθα σε τραυματική σύγκλειση.
  Χασμοδοντία: τα δόντια της άνω γνάθου δεν έχουν επαφή με τα δόντια της κάτω γνάθου στο κλείσιμο. Μπορεί να εμφανίζεται ως πρόσθια όταν παρατηρείται στα πρόσθια δόντια ή οπίσθια όταν τα πίσω δόντια δεν έρχονται σε επαφή είτε στη μια πλευρά είτε και στις δυο.
  Προγναθισμός: Στον προγναθισμό εκτός από τα δόντια συμμετέχουν και τα οστά των γνάθων στο σύνολό τους. Όταν μια γνάθος προβάλλει έντονα προς τα εμπρός σε σύγκριση με την άλλη και τον υπόλοιπο σκελετό του κρανίου τότε μιλάμε για προγναθισμό.
  Οπισθογναθισμός: Είναι η αντίστροφη κατάσταση του προγναθισμού κατά την οποία μια γνάθος υστερεί σε προβολή σε σύγκριση με την άλλη και τον υπόλοιπο σκελετό του κρανίου.

  Τι προκαλεί τα ορθοδοντικά προβλήματα;

  Τα περισσότερα ορθοδοντικά προβλήματα είναι κληρονομικά. Χαρακτηριστικές κληρονομικές ανωμαλίες στο σχηματισμό της οδοντοστοιχίας είναι ο συνωστισμός των δοντιών ή το διάστημα (κενό) ανάμεσά τους, τα υπεράριθμα ή συγγενή ελλείποντα δόντια, η οριζόντια πρόταξή τους («πεταχτά» δόντια) καθώς και διάφορα άλλα προβλήματα στην ανάπτυξη των γνάθων. Μερικά από αυτά είναι επίκτητα, αναπτύσσονται, δηλαδή, εξωγενώς με το πέρασμα του χρόνου και μπορεί να προκαλούνται από το πιπίλισμα των δακτύλων, οδοντικές ασθένειες, πρόωρη απώλεια νεογιλών ή και μόνιμων δοντιών, κακή στοματική υγιεινή ή διατροφή, ατυχήματα ή διάφορα ιατρικά προβλήματα. Το σημαντικό, όμως, είναι ότι, ανεξάρτητα από την αιτία, ένας ορθοδοντικός είναι ικανός να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με επιτυχία.

   
   
  Τι χρειάζεται για να ξεκινήσω;
  Καλέστε το ιατρείο μας στον αριθμό +30 210 6743186 για να προγραμματίσουμε την πρώτη συνάντησή μας χωρίς χρέωση. Στη διάρκεια αυτής της συνεδρίας γίνεται εξέταση και αξιολόγηση του ασθενούς. Ενημερώνεται στη συνέχεια ο ίδιος ή οι γονείς αν πρόκειται για παιδί για το πρόβλημα, το είδος της προτεινόμενης θεραπείας και τη διάρκειά της. Σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανόν να απαιτηθούν ακτινογραφίες για λεπτομερέστερη μελέτη του περιστατικού και οι παραπάνω πληροφορίες δίνονται σε επόμενη συνάντηση, για την οποία επίσης δεν υπάρχει χρέωση. Αν οι ασθενείς έχουν ήδη στην κατοχή τους ακτινογραφίες καλό είναι να τις έχουν μαζί τους κατά την πρώτη επίσκεψη.
   

   
    Damon System - More than Straight teeth
   
  Το σύστημα Damon αποτελεί επαναστατική προσέγγιση της ορθοδοντικής θεραπείας λόγω του είδους του αγκίστρου το οποίο συγκολλιέται στα δόντια. Οι συμβατικοί ορθοδοντικοί μηχανισμοί χρησιμοποιούν σύρματα ή ελαστικά για να συγκρατήσουν το σύρμα μέσα στα άγκιστρα. Το άγκιστρο Damon χρησιμοποιεί ένα κυλιόμενο μηχανισμό, ο οποίος επιτρέπει στο σύρμα να ασφαλίζεται μέσα στο άγκιστρο χωρίς να απαιτούνται μεταλλικές ή ελαστικές προσδέσεις. (Περισσότερα...)
   

   
    Ιnvisalign - Η διαφανής εναλλακτική για τα σιδεράκια
   
  Η θεραπεία με Invisalign συνίσταται από μία σειρά σχεδόν αόρατες, αφαιρούμενες μεμβράνες (aligners), που τις αλλάζετε κάθε δύο εβδομάδες με ένα νέο ζευγάρι μεμβρανών. Τα δόντια σας μετακινούνται λίγο-λίγο, (εβδομάδα με εβδομάδα) καθώς αλλάζετε κάθε μεμβράνη, μέχρι να ισιώσουν στην τελική θέση που καθορίστηκε από τον ορθοδοντικό. (Περισσότερα...)
   
  Δημήτρης Μαυρέας