Ένα ταξίδι συμμετρίας και ουσίας μέσα από τα μάτια ενός καλλιτέχνη επιστήμονα και εξαιρετικού ανθρώπου. Σε ευχαριστούμε τα παιδιά μου και εγώ!