Θαυμάζω το νέο όμορφο χαμόγελό μου και δεν βρίσκω λόγια να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη μου στον κ. Μαυρέα.